JV-Betonin ja TB-Paalun toiminnan keskeisenä periaatteena on laadun säilyminen asiakassuhteen kaikissa vaiheissa.  

Laatu

JV-Betonin ja TB-Paalun toiminnan keskeisenä periaatteena on laadun säilyminen asiakassuhteen kaikissa vaiheissa. Valvomme valmisbetonimme ja tuotteidemme laatua betoninormien, rakentamismääräysten ja työselitysten mukaisin testein. Henkilökunnan jatkuvalla koulutuksella pyrimme pitämään tietotaitomme ajan tasalla ja varmistamaan näin asiakkaiden saaman opastuksen olevan ajantasaista.

Tuotantolaitoksemme Kokemäellä ja Ulvilassa sekä TB-Paalu kuuluvat kaikki SFS-Inspecta Sertifiointi Oy:n tarkastustoiminnan piiriin.

JV-Betoni Oy

  • Sertifikaatti Kokemäki (pdf)
  • Sertifikaatti Ulvila (pdf)

TB-Paalu Oy

  • Sertifikaatti (pdf)
  • Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus (pdf)
  • Valmistajan suoritustasoilmoitus (pdf)
  • Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus (pdf)